město Žatec
Královské město

Cestovní doklady

základní informace

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.
Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

  • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
  • do 5 pracovních dnů.

O vydání cestovního pasu může požádat:

  • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí být při podání žádosti přítomen zákonný zástupce, případně je nutno k žádosti přiložit jeho písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může požádat  poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče,  ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti.

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

  • občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky); u dítěte do 15 let se předkládá rodný list,
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list dítěte,
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
  • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu.

Neplatný cestovní doklad je držitel povinen odevzdat příslušnému úřadu.

Od roku 2012 musí mít všechny děti bez rozdílu věku vlastní cestovní doklad. Do zemí Schengenského prostoru je možno cestovat na občanský průkaz. Pro ostatní destinace je vždy stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po plánovaném návratu z destinace).

Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR    https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz