Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

vybírané živnostenským úřadem dle zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

POLOŽKA 2
b) nahlédnutí do živnostenského rejstříku 20,-Kč
POLOŽKA 3
d) vydání ověřeného výpisu z informačního systému veřejné správy 100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další
POLOŽKA 6
a) zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000,-Kč
b) změna zápisu zemědělského podnikatele 500,-Kč
c) změna zápisu identifikačních údajů 100,-Kč
POLOŽKA 10
a) přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
(jedná se o výpis pro vlastní potřebu, pro potřebu oznámení živnosti si jej zajistí ŽÚ sám a to bezplatně)
50,-Kč
POLOŽKA 22
a) přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace příslušníkům členských států EU (pokud uznávají profesní komory výše poplatku je stanovena komorou) 2000,-Kč
POLOŽKA 24
a) ohlášení živnosti při vstupu do podnikání (první ohlášení 1000,-Kč
b) ohlášení další živnosti (ohlašovatel již podniká dle ŽZ 500,-Kč
c) přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000,-Kč
d) ohlášení další žádosti o koncesi(ohlašovatel již podniká dle ŽZ 500,-Kč
e) změna rozhodnutí o udělení koncese 500,-Kč
f) vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesi 500,-Kč
g) vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny 100,-Kč
h) vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (za každou i započatou stránku) 20,-Kč
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy dle §72 živnostenského zákona (na živn. úřadu zdarma, týká se podání přes CzechPOINT) 50,-Kč


Předmětem poplatku není

- Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
- Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
- Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
- Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
- Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.


Poznámky

- Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
- Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
- Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.


Úhrada správních poplatků

Správní poplatek je možné uhradit
- v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Žatci (přízemí radnice)
- platební kartou (MAESTR, MASTERCARD, MASTERCARD – ELECTRONIC, VISA, VISA-ELECTRON, V-PAY, JCB CARDS, DINERS CLUB INTERNATIONAL) přímo v kanceláři živnostenského úřadu při ohlášení