Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad a nádoby na plastový odpad
pro občany města Žatec

plast-nadobaBIO-nadobaMěsto Žatec připravilo projekt „Rozšíření sběrné sítě odpadů ve městě Žatec“.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí České republiky. Pro realizaci projektu bylo pořízeno 916 kusů nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen „BRKO“) a 120 kusů nádob na plastový odpad.

Občanům města Žatec bude v rámci projektu bezplatně zapůjčena nádoba na BRKO nebo nádoba na plastový odpad o velikosti 120 litrů a 240 litrů. Nádoby jsou prioritně určeny k rodinným domům.

Nádoby na plastový odpad již nejsou k dispozici

Všech 120 kusů nádob na plastový odpad bylo rozdáno občanům města Žatce.

V nejbližší době se další nádoby zakupovat nebudou.

 

Zimní svoz biologicky rozložitelného odpadu od rodinných domů

Svoz hnědých nádob, zapůjčených obyvatelům města Žatce, bude probíhat od 1.11. do 29.2. každé sudé úterý dle kalendáře.

 

Další informace

  • kontaktní osobou je:

Ing. Světlana Janegová Tőkőliová, odpady, Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec,
tel.: 415 736 201, janegova@mesto-zatec.cz

  • žádost:

můžete stáhnout: Žádost o zapůjčení nádoby a vyplněnou odevzdat na Podatelně MěÚ Žatec
nebo vyplnit přímo na Podatelně MěÚ Žatec

  • ke stažení:

Podmínky pro poskytnutí nádoby na BRKO nebo plastový odpad
Vzor smlouvy o výpůjčce: BIO, plast

LOGO OPZP