Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Třídění odpadů

Proč třídíme odpady? Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat; je to móda; ve škole jsem slyšel/a, že se to má dělat…Všechny tyto odpovědi jsou dobré.

 • odpadyTřídění odpadů je v současné době velmi populární téma. Málokdo však dokáže s jistotou říci, jak správně odpady třídit a jak s nimi po vytřídění nakládat. Třídit odpady se vyplatí jak z důvodu omezení negativního vlivu na životní prostředí, nebezpečné odpady do popelnice opravdu nepatří, neboť většina z nich jsou jedy a vážně narušují životní prostředí, tak z ekonomického hlediska.
 • Papír, PET lahve, sklo, kartonové a igelitové obaly, případně železo pak zbytečně zabírají místo v kontejnerech na komunální odpad a následně na skládkách a přitom by se tyto suroviny mohly recyklovat. Na těchto „odpadářských“ stránkách se dozvíte, kam jednotlivé složky komunálního odpadu můžete odevzdat, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí.

A také zde najdete odpovědi na svoje otázky, cenné rady a informace.
 

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

 1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů – už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme.
 2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech.
 3. Odstraňování odpadů – odpady, které již nemůžeme dále využít, se zneškodňují (např. skládkováním).


 

Zásady správného třídění odpadů

 1. Dodržujte pokyny uvedené na nádobách, pokud na nich nejsou, vyžadujte informace od obce, případně svozové firmy.
 2. Odkládejte odpad jen do příslušných nádob.
 3. Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin, nebo chemikáliemi.
 4. Zmenšujte objem odpadu.


 

INFORMACE, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY:

 • Vyhláška č. 2/2014,kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Žatec
 • Městský Úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí:
  tel: +420 415 736 450
  email: stavebniazivotni@mesto-zatec.cz
  web: Helpdesk