Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

PATŘÍ SEM

 

  • znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty denní spotřeby nebo jejich součásti, zlomky dřeva a keramiky, buničiny a textilie
  • zbytky potravin a pochutin
  • vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu
 

 

NEPATŘÍ SEM

 

  • nebezpečný odpad (ředidla, monočlánky, léky, elektroodpad)
  • tříděný odpad (PET lahve, sklo, papír)


 

 

KAM A KDY ODPADY ODEVZDAT

pro uložení slouží:

  • popelnice (60 - 240 l),
  • kontejnery (340 - 1100 l),

které se sváží v intervalech 1x týdně, 1x za 14 dní, kombinovaně nebo jednorázově

 

Ceník pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2018