Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

PATŘÍ SEM

 

  • znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty denní spotřeby nebo jejich součásti, zlomky dřeva a keramiky, buničiny a textilie
  • zbytky potravin a pochutin
  • vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu
 

 

NEPATŘÍ SEM

 

  • nebezpečný odpad (ředidla, monočlánky, léky, elektroodpad)
  • tříděný odpad (PET lahve, sklo, papír)


 

 

KAM A KDY ODPADY ODEVZDAT

pro uložení slouží:

  • popelnice (60 - 240 l),
  • kontejnery (340 - 1100 l),

které se sváží v intervalech 1x týdně, 1x za 14 dní, kombinovaně nebo jednorázově

 

Ceník pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2018