Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

PNEUMATIKY

Pryž, ocelový kord, trocha textilu a saze. Pneumatika. Mnoho automobilistů často řešilo věčnou nerudovskou otázku tím nejjednodušším způsobem, hodilo ojetou pneumatiku někam u cesty do lesa nebo do křoví za garáž. Od ledna 2002 přibyl další jednoduchý způsob - říká se mu zpětný odběr.

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v § 38 mimo jiné stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného odběru pneumatik a i jiných výrobků. Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám.

Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. S vráceným výrobkem musí být následně naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Zajímavý článek MŽP.

Místa zpětného odběru pneumatik naleznete zde.

KONTROLA

Kontrolou, zda prodejci naplňují své povinnosti, je pověřena Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), kam se může nespokojený občan obrátit s podnětem ke kontrole.
Před tím, než do prodejny navezete vaše ojeté pneumatiky, je tedy vhodné se informovat, zda zpětný odběr provádějí a zda přímo v prodejně. Může se stát, že prodejce má smluvené plnění povinností s třetí osobou (například může mít dohodu se sběrným dvorem či jiným prodejcem) a pneumatiky je pak nutné odevzdat na jiném místě. Také se může stát, že tuto službu nenabízí nebo neinformuje zákazníka o jiném místě odběru, pak podle zákona musí odběr provést sám prodejce.

KAM A KDY ODPADY ODEVZDAT

a to pouze v případě, že Vám pneumatiky nevezmou na místě zpětného odběru!!!

sběrný dvůr Města Žatec
Adresa: Čeradická 1014
Provozní doba: PO-PÁ: 7:00 - 18:00; SO-NE: 9:00 - 18:00
Telefon: +420 415 748 346

občan města má možnost odevzdat pneumatiky z osobního automobilu na sběrném dvoře v počtu 4 ks/rok

Leták  PDF ke stažení