Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které nepatří do popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.
 

PATŘÍ SEM

 • Pneumatiky
 • Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry apod.
 • Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva apod.
 • Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
 • Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
 • Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků apod.
 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, apod.
 • Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
 • Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.


 

NEPATŘÍ SEM

 • stavební suť, dřevo, uliční smetky, asfaltová směs, škvára, struska, kotelní prach
 • směsné obaly, izolační materiály, kartony a igelity z malování, výkopová zemina
 • odpad z podnikatelské činnosti, autosedačky, nárazníky
 • odpad komunální, který patří do klasické popelnice


 

KAM A KDY ODPADY ODEVZDAT

sběrný dvůr Města Žatec
Adresa: Čeradická 1014
Provozní doba: PO-PÁ: 7:00 - 18:00; SO-NE: 9:00 - 18:00
Objednávky - kontejnerová služba: PO-PÁ 6:00 - 14:30
Telefon: +420 415 748 346, +420 724 949 506 
 

DALŠÍ INFORMACE

Nárok na odstranění velkoobjemového odpadu zdarma se vztahuje na:

 • občany Města Žatce
 • chataře mající chatu na území města Žatce
 • cizince, kteří mají trvalý pobyt v Žatci
 • všichni výše uvedení, musí mít s Městem Žatec uzavřenou smlouvu o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ostatním zájemcům bude odevzdání odpadu zpoplatněno podle ceníku.