Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které nepatří do popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.
 

PATŘÍ SEM

 • Pneumatiky
 • Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry apod.
 • Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva apod.
 • Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
 • Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
 • Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků apod.
 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, apod.
 • Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
 • Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.


 

NEPATŘÍ SEM

 • stavební suť, dřevo, uliční smetky, asfaltová směs, škvára, struska, kotelní prach
 • směsné obaly, izolační materiály, kartony a igelity z malování, výkopová zemina
 • odpad z podnikatelské činnosti, autosedačky, nárazníky
 • odpad komunální, který patří do klasické popelnice


 

KAM A KDY ODPADY ODEVZDAT

sběrný dvůr Města Žatec
Adresa: Čeradická 1014
Provozní doba: PO-PÁ: 7:00 - 18:00; SO-NE: 9:00 - 18:00
Objednávky - kontejnerová služba: PO-PÁ 6:00 - 14:30
Telefon: +420 415 748 346, +420 724 949 506 
 

DALŠÍ INFORMACE

Nárok na odstranění velkoobjemového odpadu zdarma se vztahuje na:

 • občany Města Žatce
 • chataře mající chatu na území města Žatce
 • cizince, kteří mají trvalý pobyt v Žatci
 • všichni výše uvedení, musí mít s Městem Žatec uzavřenou smlouvu o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ostatním zájemcům bude odevzdání odpadu zpoplatněno podle ceníku.