město Žatec
Královské město

změna č. 1 Územního plánu Bitozeves

nabytí účinnosti 2.9.2022

Zastupitelstvo obce Bitozeves, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), za použití § 55a a § 55b  stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 1 Územního plánu Bitozeves, která nabyla účinnosti dne 2.9.2022.

textová část (1.04 MB)

textová část - odůvodnění (1021.43 kB)

textová část - odůvodnění příloha (1.48 MB)

základní členění (118.95 kB)

hlavní výkres (122.8 kB)

koordinační výkres (658.3 kB)

výkres širších vztahů (19.89 MB)

předpokládané zábory (157.26 kB)

Přílohy

Bitozeves Z1_NÁVRH.pdf

Bitozeves Z1_NÁVRH.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,04 MB

Bitozeves_Z1 ODŮVODNĚNÍ.pdf

Bitozeves_Z1 ODŮVODNĚNÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1021,43 kB

Bitozeves_Z1 ODŮVODNĚNÍ_Příloha 1.pdf

Bitozeves_Z1 ODŮVODNĚNÍ_Příloha 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,48 MB

Z1_1 základní členění území.pdf

Z1_1 základní členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,95 kB

Z1_2 hlavní výkres.pdf

Z1_2 hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,8 kB

Z1_O1 koordinační výkres.pdf

Z1_O1 koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 658,3 kB

Z1_O2 výkres širších vztahů.pdf

Z1_O2 výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 19,89 MB

Z1_O3 výkres předpokládaných záborů.pdf

Z1_O3 výkres předpokládaných záborů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,26 kB
Datum vložení: 7. 9. 2022 14:39
Datum poslední aktualizace: 7. 9. 2022 14:47
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz