město Žatec
Královské město

změna č. 1 ÚP Čeradice

nabytí účinnosti dne 13.6.2019.

Zastupitelstvo obce Čeradice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 55a a §55b  stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 1 ÚP Čeradice, která nabyla účinnosti dne 13.6.2019.

hlavní výkres

koordinační výkres

širší vztahy

tab. ZPF

textová část

etapizace

uspořádání krajiny

veřejná infrastruktura

ZPF

VPS, VPO a asanace

základní členění

Přílohy

Hlavní_výkres.pdf

Hlavní_výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 357,09 kB

Koordinační_výkres.pdf

Koordinační_výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,32 MB

Širší vztahy_A.pdf

Širší vztahy_A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,71 MB

tab.ZPF_zm.č.1.pdf

tab.ZPF_zm.č.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 111,21 kB

textová část_zm.č.1.pdf

textová část_zm.č.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB

Vykres_etapizace.pdf

Vykres_etapizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 365,7 kB

Výkres_koncepce_uspořádání_krajiny.pdf

Výkres_koncepce_uspořádání_krajiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 339,69 kB

Vykres_koncepce_verejne_infrastruktury.pdf

Vykres_koncepce_verejne_infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 366,19 kB

Výkres_předpokládaných_záborů_PF.pdf

Výkres_předpokládaných_záborů_PF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,2 MB

Vykres_VPS,VPO_a_asanaci.pdf

Vykres_VPS,VPO_a_asanaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,78 kB

Vykres_zakladniho_cleneni.pdf

Vykres_zakladniho_cleneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 368,26 kB
Datum vložení: 13. 6. 2019 13:33
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2020 9:04
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz