město Žatec
Královské město

změna č. 2 ÚP Čeradice

.

Zastupitelstvo obce Čeradice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 55a a §55b  stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 2 ÚP Čeradice, která nabyla účinnosti dne 14.3.2020.,

hlavní výkres

koordinační výkres

textová část

výkres etapizace

uspořádání krajiny

koncepce veřejné infrastruktury

výkres základního členění

Přílohy

Hlavní_výkres.pdf

Hlavní_výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 380,79 kB

Koordinační_výkres.pdf

Koordinační_výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,14 MB

textová část_V.pdf

textová část_V.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,6 MB

Vykres_etapizace.pdf

Vykres_etapizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,6 kB

Výkres_koncepce_uspořádání_krajiny.pdf

Výkres_koncepce_uspořádání_krajiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,89 kB

Vykres_koncepce_verejne_infrastruktury.pdf

Vykres_koncepce_verejne_infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 376,47 kB

Vykres_zakladniho_cleneni.pdf

Vykres_zakladniho_cleneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,63 kB
Datum vložení: 2. 4. 2020 9:04
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2020 9:14
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obřadní síň - Radnice

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz