město Žatec
Královské město

změna č. 2 Územního plánu Holedeč

.

Zastupitelstvo obce Holedeč, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), za použití § 55a a § 55b  stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 2 Územního plánu Holedeč, která nabyla účinnosti dne 9.11.2023.

základní členění (371.26 kB)

hlavní výkres (379.93 kB)

veřejná infrastruktura (712.61 kB)

VPS a VPO (359.46 kB)

koordinační výkres (1.11 MB)

širší vztahy (1.04 MB)

ZPF (503.3 kB)

odůvodnění (2.13 MB)

textová část - výrok (324.25 kB)

Přílohy

1_ZCU_Holedec_Z2_9_2023.pdf

1_ZCU_Holedec_Z2_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 371,26 kB

2_HV_Holedec_Z2_9_2023.pdf

2_HV_Holedec_Z2_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 379,93 kB

3_VI_Holedec_Z2_9_2023.pdf

3_VI_Holedec_Z2_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 712,61 kB

4_VPS_VPO_Holedec_Z2_9_2023.pdf

4_VPS_VPO_Holedec_Z2_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 359,46 kB

5_KOV_Holedec_Z2_9_2023.pdf

5_KOV_Holedec_Z2_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB

6_SV_Holedec_Z2_9_2023.pdf

6_SV_Holedec_Z2_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,04 MB

7_ZPF_Holedec_Z2_9_2023.pdf

7_ZPF_Holedec_Z2_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 503,3 kB

UP_Holedec_Z2_oduvodneni_9_2023.pdf

UP_Holedec_Z2_oduvodneni_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,13 MB

UP_Holedec_Z2_vyrok_9_2023.pdf

UP_Holedec_Z2_vyrok_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 324,25 kB
Datum vložení: 13. 11. 2023 14:08
Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2023 14:13
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz