město Žatec
Královské město

změna č. 3 ÚP Holedeč

.

Zastupitelstvo obce Holedeč, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „SZ“), aplikovatelného na základě § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 55a a § 55b  stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 3 Územního plánu Holedeč, která nabyla účinnosti dne 22.3.2024.

základní členění Typ: PDF dokument, Velikost: 686.49 kB

hlavní výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 1.6 MB

VPS, VPO Typ: PDF dokument, Velikost: 556.82 kB

koordinační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 12.64 MB

širší vztahy Typ: PDF dokument, Velikost: 1 MB

odůvodnění Typ: PDF dokument, Velikost: 1.8 MB

text výrok Typ: PDF dokument, Velikost: 1.09 MB

Přílohy

1_ZCU_Zmena3_Holedec_202401.pdf

1_ZCU_Zmena3_Holedec_202401.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 686,49 kB

2_HV_Zmena3_Holedec_202401.pdf

2_HV_Zmena3_Holedec_202401.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,6 MB

3_VPS_VPO_Zmena3_Holedec_202401.pdf

3_VPS_VPO_Zmena3_Holedec_202401.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 556,82 kB

4_KOV_Zmena3_Holedec_202401.pdf

4_KOV_Zmena3_Holedec_202401.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,64 MB

5_SV_Zmena3_Holedec_202401.pdf

5_SV_Zmena3_Holedec_202401.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1 MB

Zmena3_Holedec_oduvodneni_20240122.pdf

Zmena3_Holedec_oduvodneni_20240122.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB

Zmena3_Holedec_vyrok_20240120.pdf

Zmena3_Holedec_vyrok_20240120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB
Datum vložení: 22. 3. 2024 12:24
Datum poslední aktualizace: 22. 3. 2024 12:26
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz