město Žatec
Královské město

změna č. 2 Územního plánu Liběšice

.

Zastupitelstvo obce Liběšice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až §54  stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 2 Územního plánu Liběšice, která nabyla účinnosti dne 29.1.2021.

textová část

textová část - odůvodnění

textová část - příloha

základní členění

hlavní výkres

technická infrastruktura

krajina

VPS

koordinační výkres

širší vztahy

ZPF

Přílohy

01_ZM2_ÚP_Liběšice_OOP.pdf

01_ZM2_ÚP_Liběšice_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 750,05 kB

02_ZM2_ÚP_Liběšice_ODŮVODNĚNÍ_OOP.pdf

02_ZM2_ÚP_Liběšice_ODŮVODNĚNÍ_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,88 MB

03_ZM2_ÚP_Liběšice_PŘÍLOHA_ODŮV_ST_OOP.pdf

03_ZM2_ÚP_Liběšice_PŘÍLOHA_ODŮV_ST_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,21 MB

1a_LIBĚŠICE_ZM2_ZČÚ_OOP.pdf

1a_LIBĚŠICE_ZM2_ZČÚ_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 749,48 kB

1b1_LIBĚŠICE_ZM2_HLV_OOP.pdf

1b1_LIBĚŠICE_ZM2_HLV_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 750,4 kB

1b2_LIBĚŠICE_ZM2_HLV_VI_OOP.pdf

1b2_LIBĚŠICE_ZM2_HLV_VI_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 756,32 kB

1b3_LIBĚŠICE_ZM2_HLV_KRAJINA_OOP.pdf

1b3_LIBĚŠICE_ZM2_HLV_KRAJINA_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 389,68 kB

1c_LIBĚŠICE_ZM2_VPS_OOP.pdf

1c_LIBĚŠICE_ZM2_VPS_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 736,27 kB

2a_LIBĚŠICE_ZM2_KOORD_OOP.pdf

2a_LIBĚŠICE_ZM2_KOORD_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,74 MB

2b_LIBĚŠICE_ZM2_VSV_OOP.pdf

2b_LIBĚŠICE_ZM2_VSV_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB

2c_LIBĚŠICE_ZM2_ZPF_OOP.pdf

2c_LIBĚŠICE_ZM2_ZPF_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 548,73 kB
Datum vložení: 1. 2. 2021 11:13
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2021 11:28
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Chrám chmele a piva

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz