Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Územní plán Měcholupy

Typ: ostatní
nabytí účinnosti dne 13.10.2012

Zastupitelstvo obce Měcholupy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy ÚP Měcholupy, který nabyl účinnosti dne 13.10.2012.

hlavní výkres A

hlavní výkres B

hlavní výkres C

koordinační výkres A

koordinační výkres B

koordinační výkres C

širší vztahy

technická infrastruktura A

technická infrastruktura B

technická infrastruktura C

textová část

textová část - odůvodnění

VPS a VPO A

VPS a VPO B

VPS a VPO C

základní členění A

základní členění B

základní členění C

ZPF A

ZPF B

ZPF C


Vytvořeno: 8. 1. 2018
Poslední aktualizace: 22. 10. 2018 08:36
Autor: Bc. Martina Oppelová