město Žatec
Královské město

Územní plán Nové Sedlo

nabytí účinnosti dne 16.10.2011

Zastupitelstvo obce Nové Sedlo, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy ÚP Nové Sedlo, který nabyl účinnosti dne 16.10.2011.

textová část

základní členění

hlavní A

hlavní B

VPS A

VPS B

VPS C

VPS D

doprava a krajina

TI

širší vztahy

koordinační výkres A

koordinační výkres B

legenda

legenda grafika

koordinační výkres Číňov

koordinační výkres Břežany

koordinační výkres Chudeřín

koordinační výkres Nové Sedlo

koordinační výkres Žabokliky

koordinační výkres Sedčice

ZPF A

ZPF B

Datum vložení: 8. 1. 2018 7:19
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2018 8:55
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz