Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Územní plán Velemyšleves

Typ: ostatní
nabytí účinnosti dne 16.11.2015

Zastupitelstvo obce Velemyšleves, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy ÚP Velemyšleves, který nabyl účinnosti dne 16.11.2015.

textová část - odůvodnění

textová část - výrok

základní členění

hlavní výkres

hlavní výkres - výřez

VPS

koordinační výkres

koordinační výkres - výřez

širší vztahy

ZPF


Vytvořeno: 8. 1. 2018
Poslední aktualizace: 22. 10. 2018 09:31
Autor: Bc. Martina Oppelová