město Žatec
Královské město

Úřední hodiny Městského úřadu Žatec pro veřejnost od 24.2.2021 zde

Rezervace kluziště zde

Územní plán Zálužice

nabytí účinnosti dne 6.11.2014

Zastupitelstvo obce Zálužice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy ÚP Zálužice, který nabyl účinnosti dne 6.11.2014.

textová část - výrok

textová část - odůvodnění

základní členění

hlavní výkres

koncepce krajiny

VPS

koordinační výkres

širší vztahy

ZPF

koncepce dopravy

koncepce TI

Datum vložení: 8. 1. 2018 7:50
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2018 9:36
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz