město Žatec
Královské město

změna č. 10 Územního plánu Žatec

.

Zastupitelstvo města Žatec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), za použití § 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 10 Územního plánu Žatec, která nabyla účinnosti dne 29.09.2022.

textová část (1018.84 kB)

textová část - příloha (570.93 kB)

základní členění (3.07 MB)

hlavní výkres (3.32 MB)

hlavní výkres - výřez (2.87 MB)

VPS 1 díl (1.38 MB)

VPS 2 díl (2.42 MB)

VPS 3 díl (824.44 kB)

etapizace (2.98 MB)

doprava (3.67 MB)

vodovod (2.28 MB)

kanalizace (2.86 MB)

elektrika (3.64 MB)

plyn a teplo (2.67 MB)

elektronická komunikace (4.16 MB)

koordinační výkres (6.84 MB)

koordinační výkres - výřez (5.53 MB)

širší vztahy (2.95 MB)

ZPF 1 (3.64 MB)

ZPF 2 (4.87 MB)

ZPF 3 (2.88 MB)

 

Přílohy

I_Textova_cast.pdf

I_Textova_cast.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1018,84 kB

II_Priloha_Textove_casti.pdf

II_Priloha_Textove_casti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 570,93 kB

A1_Zakladni_cleneni.pdf

A1_Zakladni_cleneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,07 MB

A2a_Hlavni_vykres.pdf

A2a_Hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,32 MB

A2b_Hlavni_vykres_vyrez.pdf

A2b_Hlavni_vykres_vyrez.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,87 MB

A3_Vykres_VPS_1dil.pdf

A3_Vykres_VPS_1dil.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,38 MB

A3_Vykres_VPS_2dil.pdf

A3_Vykres_VPS_2dil.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,42 MB

A3_Vykres_VPS_3dil.pdf

A3_Vykres_VPS_3dil.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 824,44 kB

A4_Etapizace.pdf

A4_Etapizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,98 MB

A5_Doprava.pdf

A5_Doprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,67 MB

A6a_Vodovod.pdf

A6a_Vodovod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,28 MB

A6b_Kanalizace.pdf

A6b_Kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,86 MB

A6c_Elektricka_energie.pdf

A6c_Elektricka_energie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,64 MB

A6d_Plyn_teplo.pdf

A6d_Plyn_teplo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,67 MB

A6e_Elektronicke_komunikace.pdf

A6e_Elektronicke_komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,16 MB

B1a_Koordinacni_vykres.pdf

B1a_Koordinacni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,84 MB

B1b_Koordinacni_vykres_vyrez.pdf

B1b_Koordinacni_vykres_vyrez.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,53 MB

B2_Sirsi_vztahy.pdf

B2_Sirsi_vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,95 MB

B3_Vykres_ZPF_1dil.pdf

B3_Vykres_ZPF_1dil.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,64 MB

B3_Vykres_ZPF_2dil.pdf

B3_Vykres_ZPF_2dil.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,87 MB

B3_Vykres_ZPF_3dil.pdf

B3_Vykres_ZPF_3dil.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,88 MB
Datum vložení: 3. 10. 2022 9:12
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2022 9:20
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz