město Žatec
Královské město

změna č. 6 ÚP Žatec

nabytí právní moci 13.6.2019

Zastupitelstvo města Žatce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 6 ÚP Žatec, která nabyla účinnosti dne 13.6.2019.

základní členění

hlavní výkres

hlavní výkres - výřez

VPS, VPO a asanace

etapizace

dopravní řešení

vodovod

kanalizace

elektrická energie

plynovod

ÚSES

koordinační výkres

koordinační výkres - výřez

širší vztahy

ZPF

textová část

Přílohy

A1_Zakladni_cleneni.pdf

A1_Zakladni_cleneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,02 MB

A2a_Hlavni_vykres.pdf

A2a_Hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,32 MB

A2b_Hlavni_vykres_vyrez.pdf

A2b_Hlavni_vykres_vyrez.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,96 MB

A3_Vykres_VPS.pdf

A3_Vykres_VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,89 MB

A4_Etapizace.pdf

A4_Etapizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,41 MB

A5_Dopravni_reseni.pdf

A5_Dopravni_reseni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,95 MB

A6a_Vodovod.pdf

A6a_Vodovod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,13 MB

A6b_Kanalizace.pdf

A6b_Kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB

A6c_Elektricka_energie.pdf

A6c_Elektricka_energie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,25 MB

A6d_Plynovod.pdf

A6d_Plynovod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,28 MB

A7_Navrh_USES.pdf

A7_Navrh_USES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,24 MB

B1a_Koordinacni_vykres.pdf

B1a_Koordinacni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,13 MB

B1b_Koordinacni_vykres_vyrez.pdf

B1b_Koordinacni_vykres_vyrez.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,09 MB

B2_Sirsi_vztahy.pdf

B2_Sirsi_vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,45 MB

B3_Vykres_ZPF.pdf

B3_Vykres_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,92 MB

Textova cast_anonymizovaná verze.pdf

Textova cast_anonymizovaná verze.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB
Datum vložení: 13. 6. 2019 14:01
Datum poslední aktualizace: 13. 6. 2019 14:13
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz