město Žatec
Královské město

Stavební úřad a životní prostředí

Detašované pracoviště ŽATEC, tř. Obránců míru 295, 2. patro

KOORDINOVANÉ STANOVISKO = souhrnné vyjádření k předkládanému záměru. V případě, že záměrem jsou dotčeny zájmy některého z dotčených orgánu (např. záměr vyžaduje kácení dřevin, záměr spočívá v demolici objektu, záměr se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemku určeného  k plnění funkcí lesa apod.), které vyžadují vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu, bude žadatel na tuto skutečnost pouze upozorněn a dále si musí žadatel požádat samostatně o závazné stanovisko (např. orgán státní správy lesů, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny apod.).

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona (externí odkaz, MMR)Úřad územního plánování 

Do územních plánů a územních studií, včetně jejich dokladové části uvedených pod jednotlivými odkazy obcí, je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na příslušné obci. 

Uvedené územní plány a územní studie bez dokladové části, jsou dále uloženy na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Úřad územního plánování.

V případě jakéhokoliv záměru podejte PŘED podáním žádosti na STAVEBNÍ ÚŘAD žádost o koordinované či koordinované závazné stanovisko dotčenému orgánu státní správy, a to vč. kompletní projektové dokumentace, která je zpracována v souladu s aktuálními prováděcími předpisy - např. Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a včetně vlastnoručního podpisu a otisku razítka v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Podle typu záměru je dále nezbytné přiložit další přílohy (např. stanovisko správce povodí, hydrogeologický posudek, PBŘ, stanovisko SčVK, a.s. apod.). Doporučujeme k podání žádosti využít formulář zde

Na tuto jednu žádost obdržíte stanovisko: úřadu územního plánování, odboru dopravně správních agend, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, zemědělského půdního fondu, vodoprávního úřadu a památkové péče.

Jaký je rozdíl mezi koordinovaným a koordinovaným závazným stanoviskem?

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO = souhrn jednotlivých závazných stanovisek k předkládanému záměru, nežádejte u většiny dotčených orgánů samostatně o vydání závazného stanoviska (existuje několik výjimek, ale ty se řeší individuálně s konkrétním žadatelem), obdržíte stanovisko těchto specializací:

 • Úřadu územního plánování
 • Odboru dopravně správních agend
 • Ochrany ovzduší
 • Odpadového hospodářství
 • Ochrany přírody a krajiny
 • Lesního hospodářství
 • Ochrany zemědělského půdního fondu
 • Vodoprávního úřadu
 • Památkové péče

Osoby

Hrušková Eva

  Hrušková Eva
vodní hospodářství

Tvrdá Zdeňka

  Tvrdá Zdeňka
administrativní pracovník

Pfeiferová Eva

  Pfeiferová Eva
vodní hospodářství

Stroukalová Jana, Ing.

  Stroukalová Jana, Ing.
referent ZPF (rostlinolékařská péče a ekonomická agenda odboru)

Svobodová Marcela, Ing.

odpadové hospodářství

Mottlová Veronika, Ing., DiS.

  Mottlová Veronika, Ing., DiS.
ochrana přírody a krajiny

Šilhavá Petra, Ing.

  Šilhavá Petra, Ing.
památková péče - město Žatec

Žáková Hana, Ing.

  Žáková Hana, Ing.
památková péče - obce ORP

Oppelová Martina, Bc.

  Oppelová Martina, Bc.
úřad územního plánování

Dušek Přemysl, Mgr.

  Dušek Přemysl, Mgr.
správa lesů a myslivosti, vet.péče, rybářství

Jelínková Lenka, Bc.

  Jelínková Lenka, Bc.
stavební administrativa

Král Pavel, Ing.

  Král Pavel, Ing.
vodní hospodářství

Ostatní

časté dotazy

cd.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB
Staženo: 2,575×
Vloženo: 2. 1. 2013

Oprávnění osob hydrogeologie

por-hydr.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB
Staženo: 2,924×
Vloženo: 2. 1. 2013

Popis činnosti odboru

Příloha č.2E_SÚ, ŽP_01_09_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,8 kB
Staženo: 2,241×
Vloženo: 8. 10. 2020

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz