Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů - důležité termíny

 Informace k ELEKTRONICKÉMU OHLAŠOVÁNÍ přepravy nebezpečných odpadů od 01. 01. 2018 naleznete zde.

Oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen dne 2.května 2018. Ministerstvo životního prostředí umožní přístup do elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů povinným osobám již 1.února 2018. Od tohoto data do 1.května 2018 je možné se důkladně seznámit s fungováním systému a v testovacím režimu provést ohlášení či potvrzení přepravy. Bližší informace naleznete zde: https://www.sepno.cz/