město Žatec
Královské město

Územní plán Blažim

nabytí účinnosti dne 13.4.2020

Zastupitelstvo obce Blažim, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), za použití § 55a a §55b  stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Blažim, který nabyl účinnosti dne 13.4.2020.

hlavní výkres

koordinační výkres

textová část - odůvodnění

textová část

VPS, VPO a asanace

výkres základního členění

ZPF

 

 

Přílohy

hlavní výkres.pdf

hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 850,88 kB

koordinační výkres.pdf

koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 995,78 kB

textová část - odůvodnění.pdf

textová část - odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 412,41 kB

textová část.pdf

textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,14 kB

veřejně prospěšné stavby.pdf

veřejně prospěšné stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 352,88 kB

výkres základního členění.pdf

výkres základního členění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 356,19 kB

ZÁBOR ZPF_plus bpej.pdf

ZÁBOR ZPF_plus bpej.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 565,56 kB
Datum vložení: 22. 4. 2020 13:12
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 13:20
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz