město Žatec
Královské město

změna č. 1 Územního plánu Lipno

nabytí účinnosti 26.2.2018

Zastupitelstvo obce Lipno, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 1 ÚP Lipno, která nabyla účinnosti dne 26.2.2018.

textová část - návrh

textová část - odůvodnění

hlavní výkres

koordinační výkres

základní členění

ZPF

Přílohy

změna č. 1 ÚP Lipno.zip

změna č. 1 ÚP Lipno.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 1,51 MB

!!!ZM1_OOP_UP_Lipno_NAVRH.pdf

!!!ZM1_OOP_UP_Lipno_NAVRH.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 363,03 kB

!!!ZM1_OOP_UP_Lipno_ODUVOD.pdf

!!!ZM1_OOP_UP_Lipno_ODUVOD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 614,2 kB

566403_HVU_v_ZM1_A4.pdf

566403_HVU_v_ZM1_A4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,48 kB

566403_KOV_v_ZM1_A4.pdf

566403_KOV_v_ZM1_A4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,11 kB

566403_ZCU_v_ZM1_A4_10000.pdf

566403_ZCU_v_ZM1_A4_10000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,14 kB

566403_ZPF_v_ZM1_A4_10000.pdf

566403_ZPF_v_ZM1_A4_10000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,3 kB
Datum vložení: 28. 2. 2018 12:25
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2018 8:06
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz