město Žatec
Královské město

změna č. 2 Územního plánu Lipno

.

Zastupitelstvo obce Lipno, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), za použití § 55a a §55b  stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 2 Územního plánu Lipno, která nabyla účinnosti dne 3.9.2020.

zm.č. 2 ÚP Lipno - návrh

zm.č.2 ÚP Lipno - odůvodnění

 

Přílohy

ZM2_UP_Lipno_NAVRH_OOP.pdf

ZM2_UP_Lipno_NAVRH_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,47 kB

ZM2_UP_Lipno_ODUV_OOP.pdf

ZM2_UP_Lipno_ODUV_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 471,7 kB
Datum vložení: 3. 9. 2020 14:02
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2020 14:05
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz