město Žatec
Královské město

Žatec

Do uvedeného územního plánu včetně změn a dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na příslušném obecním úřadu.

Do uvedeného územního plánu včetně změn, bez dokladové dokumentace, je možné nahlédnout na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Úřad územního plánování a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Parkování pod ul. Nákladní v Žatci

Datum: 29. 1. 2024

Jedná se výstavbu parkoviště na volném prostranství v lokalitě pod ul. Nákladní v Žatci, kapacita nového parkoviště je 69 OA.

Úplné znění Územního plánu Žatec

Datum: 3. 1. 2024

.

změna č. 15 ÚP Žatec

Datum: 3. 1. 2024

.

změna č. 14 ÚP Žatec

Datum: 3. 1. 2024

.

Územní studie - Skatepark Žatec

Datum: 28. 3. 2023

Jedná se o vybudování nového skateparku pro provozování sportovních aktivit v ploše původního skateparku s rozšířením. Skatepark je umístěný pod ul. Nákladní Žatec

změna č. 10 Územního plánu Žatec

Datum: 3. 10. 2022

.

změna č. 13 Územního plánu Žatec

Datum: 2. 5. 2022

.

změna č. 12 Územního plánu Žatec

Datum: 2. 5. 2022

.

změna č. 11 Územního plánu Žatec

Datum: 11. 11. 2021

.

změna č. 9 Územního plánu Žatec

Datum: 28. 12. 2020

nabytí právní moci 25.12.2020

změna č. 8 Územního plánu Žatec

Datum: 22. 6. 2020

nabytí právní moci 20.6.2020

změna č. 7 Územního plánu Žatec

Datum: 22. 6. 2020

nabytí právní moci 20.6.2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec 2015-2019

Datum: 2. 12. 2019

usn.č. 191/19

Územní studie veřejných prostranství

Datum: 4. 11. 2019

Navrhuje řešení vybraných problémů, a případně úpravy nebo rozvoj některých funkčních systémů v území (například veřejné infrastruktury – parkování, sjednocení povrchů komunikací, cyklistickou dopravu, dále zastavění proluk, doplnění zeleně apod.), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Jedná se o lokalitu od Kruhového nám. (od sudu) přes nám. Svobody, Žižkovo nám., Husitské nám. až k bývalému areálu pivovaru Dreher.

změna č. 6 ÚP Žatec

Datum: 13. 6. 2019

nabytí právní moci 13.6.2019

pravidla pro pořizování změn ÚP Žatec

Datum: 8. 1. 2018

.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

.

změna č. 5 Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 28.10.2015

změna č. 4 Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 31.7.2014

změna č. 3 Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 22.11.2012

změna č. 1 Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 19.1.2011

Územní plán Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 13.7.2008

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz