město Žatec
Královské město

Žádosti SÚ, ŽP

Žádosti s přílohami VŽDY podávejte výhradně přes podatelnu, která sídlí na adrese Náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, a to buď osobně, přes doručovatele, nebo datovou schránkou. U zasílaných žádostí přes datovou schránku upozorňujeme, že budou-li žádosti zasílány včetně projektových dokumentací, bude žadatel vždy vyzván o doložení dokumentace v listinné podobě včetně vlastnoručního podpisu a otisku razítka v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (je-li u záměru vyžadován).

Pro konzultace formálních a obsahových náležitostí žádosti o vydání KS nebo KZS se obraťte na Ing. arch. Eva Sladká, stavební administrativa, 415736499 / Ing. Kateřina Frýdová, vedoucí odd. životního prostředí, 415736450.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz