město Žatec
Královské město

Výroční zpráva za rok 2003 o činnosti v oblasti poskytování informací

-

Výroční zpráva za rok 2003 o činnosti v oblasti poskytování informací zpracovaná za Městský úřad Žatec a Městskou Policii Žatec
Městský úřad Žatec a Městská policie Žatec předkládají v souladu s § 18, odstavec 1, zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění Výroční zprávu za rok 2003 o činnosti v oblasti poskytování informací v souladu s výše uvedeným zákonem.

Formy zveřejňování a poskytování informací

V sídle Městského úřadu Žatec jsou za účelem poskytování informací zřízena dvě centra a to informační centrum a turistické informační centrum, kde jsou po celou pracovní dobu k disposici dva referenti, kteří jsou schopni poskytnout informaci ústně, telefonicky nebo odkazem na internetové stránky města (www. mesto-zatec.cz). Zastupitelnost referenta informačního centra je zajištěna pracovnicí podatelny. Na pracovišti informačního centra jsou k disposici tiskopisy a žádosti na úřední podání pro jednotlivé správní agendy.
Úřední deska je umístěna ve vestibulu radnice a je průběžně doplňována a obměňována pracovnicí odboru vnitřních věcí. Mimo to je úřední deska s informacemi vztahujícími se k Městskému úřadu a Městu Žatec umístěna na Kruhovém náměstí a na veřejných vývěskách v místních částech města Žatec. K zveřejňování některých informací je využíváno i plakátovacích ploch.
Další formou zveřejňování informací je spolupráce s kabelovou televizí OK Plus, kde se formou místního zpravodajství uveřejňují záměry města, tak jak vyplynuly z jednání a usnesení Zastupitelstva a Rady Města Žatec. Město Žatec nadále spolupracuje s regionálním tiskem, informuje o pořádání akcí, o vypisování výběrových řízení, konání akcí celoměstského charakteru apod.
Rada města Žatec jmenuje svého tiskového mluvčího, a to vždy člena Rady Města Žatec na období tří měsíců, který informuje zástupce tisku na tiskových poradách.
V souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje Město Žatec veškerá vypsaná výběrová řízení na centrální adrese.
Vzhledem k tomu, že od 1. 10. 2001 byla zřízena dle Nařízení vlády ČR č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, elektronická podatelna Městského úřadu Žatec, lze podávat žádosti o poskytování informací i v elektronické podobě. E-mailová adresa elektronické podatelny je uvedena v přehledu kontaktů na MěÚ Žatec a Městskou policii Žatec. Za rok 2003 nebyla zaznamenána žádná žádost o poskytnutí informace v souladu s výše uvedeným zákonem.

Přehled kontaktů na MěÚ Žatec a Městskou policii Žatec

Sídlo: Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Městská policie Žatec, nám. 5. května 127, 438 24 Žatec
Telefonní spojení: MěÚ Žatec - 415 710 048 – 52
MP Žatec – 415 711 060 a dále bezplatná linka 156
FAX: 415 736 148
Adresa elektronické podatelny: epodatelna@mesto-zatec.cz
Datové formáty zpráv, které Městský úřad Žatec přijímá:.doc (MS Word 6.0/95,97)
.txt, .rtf, .htm, .html, .pdf , .xls (MS Excel 5.0/95,97)
Fyzické doručení nosičů s elektronickou formou podání do podatelny MěÚ Žatec:
diskety 3,5" a CD-ROM na adresu Městský úřad Žatec, Náměstí Svobody 1, Žatec 43801
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Na Městský úřad v Žatci bylo v roce 2003 celkem podáno a zodpovězeno 85 žádostí o poskytnutí informací, nejvíce – 82 žádostí bylo směrováno do archivu města. Na Městské policii nebyla přijata žádná žádost. Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí ani neproběhla soudní řízení v této věci. Neproběhla žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.
Zpracoval:
Ing. František Havlíček, vedoucí odboru vnitřních věcí, MěÚ Žatec

V Žatci dne 26. 1. 2004 
Ing. Jiří Farkota
starosta města

Datum vložení: 3. 4. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2006 0:00

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz