město Žatec
Královské město

Výroční zpráva za rok 2005 o činnosti v oblasti poskytování informací

-

Výroční zpráva za rok 2005 o činnosti v oblasti poskytování informací zpracovaná za Městský úřad Žatec a Městskou Policii Žatec

Městský úřad Žatec a Městská policie Žatec předkládají v souladu s § 18, odstavec 1, zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění Výroční zprávu za rok 2005 o činnosti v oblasti poskytování informací v souladu s výše uvedeným zákonem.

Formy zveřejňování a poskytování informací

V sídle Městského úřadu Žatec jsou za účelem poskytování informací zřízena dvě centra a to informační centrum a turistické informační centrum, kde jsou po celou pracovní dobu k disposici dva referenti, kteří jsou schopni poskytnout informaci ústně, telefonicky nebo odkazem na internetové stránky města (www.mesto-zatec.cz). Zastupitelnost referenta informačního centra je zajištěna pracovnicí podatelny. Funkci informačního centra plní pracovnice pokladny v budově úřadu na č.p. 295, třída Obránců Míru. Na všech pracovištích informačních center jsou k disposici tiskopisy a žádosti na úřední podání pro jednotlivé správní agendy.

Úřední deska přístupná po dobu 24 hod. je umístěna na Kruhovém náměstí v Žatci. Ve vestibulu budovy radnice nám. Svobody 1, jsou duplicitně zveřejňovány informace podléhající vyvěšení na úřední desce. Úřední deska je průběžně doplňována a obměňována pracovnicí odboru vnitřních věcí. Mimo to jsou informace vztahující se  k Městskému úřadu a Městu Žatec zveřejňovány na  veřejných vývěskách v místních částech města Žatec. K zveřejňování některých informací je využíváno i plakátovacích ploch.

Další formou zveřejňování informací je spolupráce s kabelovou televizí OK Plus, kde se formou regionálního zpravodajství uveřejňují záměry města, tak jak vyplynuly z jednání a usnesení Zastupitelstva a Rady Města Žatec. Město Žatec nadále spolupracuje s regionálním tiskem, informuje o pořádání akcí, o vypisování výběrových řízení, konání akcí celoměstského charakteru apod.

Rada města Žatec jmenuje svého tiskového mluvčího, a to vždy člena Rady Města Žatec na období tří měsíců, který informuje zástupce tisku na tiskových poradách.

V souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje Město Žatec veškerá vypsaná výběrová řízení na centrální adrese.

Žádosti o poskytování informací i v elektronické podobě lze podávat i přes elektronickou podatelnu Městského úřadu Žatec. E-mailová adresa elektronické podatelny je uvedena v přehledu kontaktů na MěÚ Žatec a Městskou policii Žatec. Za rok 2005 nebyla touto formou zaznamenána žádná žádost o poskytnutí informace v souladu s výše uvedeným zákonem.

Přehled kontaktů na MěÚ Žatec a Městskou policii Žatec

Sídlo:
Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

Městská policie Žatec, nám. 5. května 127, 438 24 Žatec


Telefonní spojení:

MěÚ Žatec - 415 736 111

MP Žatec – 415 711 060 a dále bezplatná linka 156


FAX:
415 736 148, 415 736 156


E-mail:
info@mesto-zatec.cz

www:
www.mesto-zatec.cz


Adresa elektronické podatelny:
epodatelna@mesto-zatec.cz

Datové formáty zpráv, které Městský úřad Žatec přijímá:.doc (MS Word 6.0/95,97, XP, 03) .txt, .rtf, .htm, .html, .pdf , .xls (MS Excel 5.0/95,97, XP, 03)

Fyzické doručení nosičů s elektronickou formou podání do podatelny MěÚ Žatec:

diskety 3,5" a CD-ROM na adresu Městský úřad Žatec, Náměstí Svobody 1, Žatec 43801

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Na Městský úřad v Žatci bylo v roce 2005 celkem podáno 100 a zodpovězeno 99 žádostí o poskytnutí informací, nejvíce – 90 žádostí bylo směrováno do archivu města. Jedné žádosti nebylo vyhověno z důvodu krátkého časového termínu v návaznosti na obsáhlost požadovaných informací. Na Městské policii nebyla přijata žádná žádost. Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí ani neproběhla soudní řízení v této věci. Neproběhla žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.

Zpracoval:

Ing. František Havlíček, vedoucí odboru vnitřních věcí, MěÚ Žatec

V Žatci dne 18. 1. 2006

Ing. Jiří Farkota

starosta města

Datum vložení: 7. 4. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2006 0:00

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Děkanský kostel

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz