Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

172/19  Komise rady města Žatce

 

bytová komise:

předseda: Petr Jelínek

členové :
JUDr. Karel Krčmárik, Petr Dittrich, Jitka Šmídová, Štefan Blahuta

tajemník: Petr Jelínek


komise prevence kriminality:

předseda: Ing. Petr Kubeš

členové:
Bc. Vladislav Hrbáček, Mgr. Tomáš Winkelhöfer,  Miroslav Solar, Mgr. Zdeňka Hamousová, Bc. Michaela Šípková, DiS., Zdenka Kobelčuková, DiS.

tajemnice: Zdenka Kobelčuková, DiS.

 
komise pro výchovu a vzdělávání:

předseda: Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová

členové:
Ing. Zuzana Hořínková Kawanová, Dagmar Kellerová, Mgr. Kateřina Holštajnová,
Mgr. Jan Kranda, Mgr. Pavlína Kalitová, Mgr. Jana Hassmanová

tajemnice: Michaela Fungáčová


komise tělovýchovy a sportu:

předseda: Mgr. Jiří Karas

členové:

Ing. Radim Laibl, Josef Hodina, Pavel Maňák, MUDr. Irena Wilferová, Tomáš Votava,
Mgr. Jan Bajbora, Josef Popelka, Patrik Koutník, Ing. Tomáš Petříček

tajemnice: Ing. Renata Sedláková


komise pro životní prostředí:

předseda: Petr Janda

členové:

Martin Krupka, Ing. Andrej Grežo, Ing. Anna Buraňová,
Jaroslav Hladký, Ing. Jaroslava Veselá, Mgr. Milan Milfait

tajemnice: Ing. Kateřina Frýdová


komise pro výstavbu a regeneraci MPR:

předseda: Libor Dongres

členové:

Ing. arch. Jiří Vaníček, Mgr. Lucie Radová, Ing. arch. Eva Pettrichová, Ing. Marcel Kollmann, Jana Eisertová,
Ing. Zdeňka Soběslavová + zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje

tajemnice: Ing. Jaroslava Hrušovská

 

komise pro kulturu a cestovní ruch:

předseda: Ing. Simona Schellová

členové:

Jaroslav Špička, Jaroslav Wagner, Mgr. Lenka Minaříková, PhDr. Radmila Holodňáková,
Mgr. Martin Veselý, Vladimír Valeš, Mgr. Radka Filková, František Sajdl

tajemník: 


dopravní komise:

předseda: Bohumil Janouš

členové:

Martin Šmíd, Ing. Jan Novotný, DiS., Michal Cvik, Miroslav Rusiňák, Milan Tichý

tajemník: Miroslav Rusiňák


sociální a zdravotní komise:

předseda: Mgr. Petr Antoni.

členové:

Mgr. Jana Pichnarčíková, Ing. Vladimír Barborka, Ing. Andrea Rábová, Stanislava Žitníková,
Mgr. Eva Kapicová, PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková, Milan Získal

tajemnice: Ing. Lucie Kořánová