Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bc. Andrea Tobischová

 

Státní správa na úseku matriční činnosti (státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území ČR). Zápisy narození, uzavření manželství, úmrtí v cizině - příprava podkladů pro Zvláštní  matriku v Brně.  Změny jména a příjmení. Zápisy osvojení. Opisy matričních dokladů. Dodatečné záznamy do matričních knih. Vystavování Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a registrovaného partnerství do ciziny. Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství. Vystavení Osvědčení pro uzavření církevního sňatku. Vystavení souhlasu k uzavření sňatku na jiném vhodném místě . Souhlasné prohlášení o určení otcovství k dosud nenarozenému i k narozenému dítěti. Vidimace a legalizace. Identifikace osob. Kontrolní činnost, metodická činnost na matričních úřadech v rámci pověřeného úřadu, dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování provádějí školení a ověřování znalostí k provádění vidimace a legalizace nematričních obcí spadající do matričního obvodu obce s rozšířenou působností, zajišťují významná životní jubilea občanů,  příprava občanských obřadů, zodpovědnost za ekonomické záležitosti (kapitola 716 - SPOZ).

 

 

Bc. Andrea Tobischová

Role v org. struktuře