Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bc. Drahomíra Beranová

 

Systémové vedení podvojného účetnictví, zúčtování došlých a vystavených faktur, platebních poukazů, bankovních účtů, vnitřních účetních dokladů, pokladních příjmových a výdajových dokladů, veškerých vratek a oprav. Předkontace dokladů, evidence veškerého majetku, včetně investičních akcí, pohledávek a závazků. Kompletní zpracování a kontrola účetních výkazů a sestav, převod účetních dat realitních kanceláří do účetnictví města. Vedení kompletní podrozvahové evidence.
Evidence a vymáhání kupních cen, splátek prodaných nemovitostí, bytů, splátek půjček FRB-Ž, pohledávek a závazků, včetně úroků, popřípadě penále, předkládání návrhů na odstoupení od smluv z důvodu neplnění finančních smluvních podmínek. Evidence, vydávání a roční vyúčtování pokutových bloků, vedení evidence splátek leasingů, příprava, sledování, kontrola a vyhodnocení průběhu řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků města a příspěvkových organizací zřízených městem. Účtování o přírůstcích a úbytcích majetku příspěvkových organizací do podrozvahové evidence.
Nájemné z pozemků, včetně vymáhání dluhů a nedoplatků, vyměřování úroků, návrh na odstoupení od smluv z důvodu neplnění finančních podmínek.
Zabezpečuje včasné doručení zpracovaného účetnictví na KÚ Ústeckého kraje dle časového harmonogramu. Zajišťuje zpracování Pomocného analytického přehledu. Zabezpečuje výkon přenesené daňové povinnosti.
Zpracování a předkládání daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí na finanční úřad.

Bc. Drahomíra Beranová

Role v org. struktuře

Finanční odbor - Referent školství