Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bc. Martina Oppelová

 

Ve správním obvodu města Žatec jako obce s rozšířenou působností pořizuje, aktualizuje a provádí změny:

  • územního plánu a regulačních plánů pro území města Žatec a místních částí
  • územně analytických podkladů ORP Žatec
  • územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro obce ve správním území ORP Žatec
  • vymezení zastavěného území pro obce ve správním území ORP Žatec

Je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, je dotčeným orgánem v řízeních podle zvláštních právních předpisů, v němž se rozhoduje o změnách v území. Vydává stanoviska a závazná stanoviska dle § 4 odst. 2 a poskytuje podklady pro vydání koordinovaného stanoviska dle § 6 stavebního zákona.

Pořizování zastavovacích studií, spolupráce s architektem města.

Poskytuje územně plánovací informace dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vydává vyjádření za Město Žatec jako vlastníka nemovitostí ve správním řízení podle stavebního zákona případně vyvlastňovacího zákona.

Bc. Martina Oppelová

Role v org. struktuře