Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hana Vrbová


Plní úkoly na úseku personální práce. Zpracovává, kontroluje a vyhodnocuje plány vzdělávání úředníků, zajišťuje školení v rámci vzdělávání zaměstnanců. Vede personální agendu městského úřadu, organizační složky jesle a vede osobní spisy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem. Připravuje výběrová řízení v souladu se zákonem o úřednících, výběrová řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace nebo konkurzních řízení, včetně jejich zveřejnění.
Zodpovídá za texty pracovně právních dokumentů a smluv.
Zpracovává a kontroluje plnění kvalifikačních dohod, zpracovává zápis z jednání zastupitelstva, spolupracuje na organizačním zajištění voleb a referenda.
Odpovídá za správnost zařazení ředitelů příspěvkových organizací dle katalogu prací.
Odpovídá za BOZP, PO a školení zaměstnanců, včetně příslušných zkoušek zvláštní odborné způsobilosti.Vykonává státní správu na úseku přestupků, zastupuje právníka města v době nepřítomnosti, vykonává administrativní činnost, ukládá pokuty v blokovém řízení, zasedá v komisi pro projednávání přestupků.

Hana Vrbová

Role v org. struktuře

Útvar tajemníka úřadu - Personalista, asistent tajemníka