Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ing. Jana Stroukalová

 

Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, o rostlinolékařské péči, o ekologickém zemědělství, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zajišťuje ekonomickou agendu odboru v souvislosti se správou kapitol 702, 739 a 709 a vede inventury svěřeného majetku. Zajišťuje administrativu žádostí o příspěvky z rozpočtu města v oblasti životního prostředí. Dále zajišťuje poplatkovouagendu odboru související s výkonem státní správy podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a zákona o ochraně ovzduší.

Ing. Jana Stroukalová

Role v org. struktuře

Povodňová komise - Zástupce tajemníka

Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Referent ZPF (rostlinolékařská péče a ekonomická agenda odboru)