Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ing. Kateřina Čonková

 

Výkon státní správy a státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, zejména

  • vedení registru silničních vozidel
  • rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru
  • přidělování silničním motorovým vozidlům registrační značky a přidělování tabulky s registrační značkou
  • vydávání osvědčení o registraci a technického průkazu silničního vozidla nebo technického osvědčení silničního vozidla
  • provádění zápisů a výmazů zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
  • rozhodování o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
  • provádění zápisů údajů v technickém průkazu silničního vozidla.
  • odnímání při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technického průkazu silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu.
Ing. Kateřina Čonková

Role v org. struktuře