Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ing. Marek Pataky DiS.

 

Komplexní příprava a realizace oprav a investičních akcí komunikací ve vlastnictví města, dopravních staveb, veřejných parků, veřejného osvětlení a dětských hřišť, včetně projektové přípravy, výběrových řízení, občasného technického dozoru a kontrolní činnosti. Zveřejňuje veřejné zakázky v rozsahu jemu přidělených investičních akcí resp. svěřených kapitol a to od fáze investičního záměru až po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Navrhuje investiční plán v rámci své působnosti. Odpovědnost za plnění uzavřených smluv o dílo na přidělených investičních akcích. Odpovědnost za čerpání investičního fondu v rozsahu svěřených kapitol. Odpovědnost za dodržování a plnění investičního plánu v rámci svěřených kapitol. Odpovědnost za věcnou správnost faktury předkládané k proplacení (soulad s SoD, objednávkou...) Spolupráce s oddělením dotací.

Spolupracuje se společností Technická správa města Žatec, s.r.o. a příspěvkovou organizací Technické služby města Žatec, a to na zabezpečení úkolů, správ a agend na majetku města. Koordinace se správci inženýrských sítí. Provádí evidenci v pasportu komunikací.


Role v org. struktuře