Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ing. Petra Šilhavá

 

Zajištění výkonu státní správy v oblasti zákona o státní památkové péči v rámci katastrálního území města Žatec, tj. zpracování rozhodnutí o podmínkách oprav a rekonstrukcí nemovitých kulturních památek a restaurování movitých kulturních památek, vyjádření k výkopovým a zemním pracím v souvislosti s možnými archeologickými nálezy  a zajištění následné kontroly dodržování stanovených podmínek. Výkon stavebního dozoru z hlediska zájmů státní památkové péče. Vedení a aktualizace evidence a dokumentace movitých a nemovitých kulturních památek. Spolupráce s orgány památkové péče a s regenerační komisí. Administrace dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" - podání žádostí o poskytnutí příspěvku na Ministerstvo kultury (po úplné kompletaci dokladů) a předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování jednotlivých akcí na Ministerstvo kultury na základě zmocnění obce s rozšířenou působností Žatec. Zajištění výkonu státní správy v oblasti zákona o státní památkové péči na obcích, v rámci správního území obce s rozšířenou působností, tj. zpracování rozhodnutí o podmínkách oprav a rekonstrukcí nemovitých kulturních památek a restaurování movitých kulturních památek, vyjádření k výkopovým a zemním pracím v souvislosti s možnými archeologickými nálezy  a zajištění následné kontroly dodržování stanovených podmínek. Zpracovává agendu koordinovaných stanovisek a závazných koordinovaných stanovisek.

Ing. Petra Šilhavá

Role v org. struktuře