Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ing. Světlana Janegová Tököliová

 

Vedení evidence, předpisů a plateb u systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně veškerých úkonů souvisejících s touto agendou. Tisk a odesílání složenek občanům bydlících v rodinných domech. Evidenci pohledávek a závazků z odpadového hospodářství, včetně vymáhání nedoplatků. Kompletní vyúčtování záloh na likvidaci komunálního odpadu u bytových domů, společenství, apod., včetně fakturace přeplatků a nedoplatků. Zpracování, úpravy a odeslání Splátkových kalendářů pro bytové domy, společenství, apod.  Uzavírání Smluv a Dodatků o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a poskytování dalších služeb v systému komplexního nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec, včetně jejich evidence. Zajištění objednávek, změn, ukončení veškerých svozů u společnosti Marius Pedersen,a s., včetně pravidelné kontroly a inventarizace sběrných nádob ve městě Žatec a jeho spádových obvodů. Zajištění rozpočtového pokrytí veškerých výdajů, spojených s agendou výše uvedenou. Kontrola fakturace mezi Městem Žatec a společností Marius Pedersen, a.s., včetně správného proplacení a evidence faktur. Předkládání návrhu výše úhrady nebo poplatku za odpad na následující kalendářní rok. Předkládání podkladů pro zahájení přestupkového řízení u osob, u kterých je podezření na porušování vyhlášky města Žatce “o odpadech“

Ing. Světlana Janegová Tököliová

Role v org. struktuře