Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jana Totzauerová

 

Zajišťuje komplexní agendu prodeje, nabytí a směnu pozemků, komplexní inventarizaci pozemků v majetku města, odstraňování majetkových nesouladů. Zpracovává věcné břemena přístupu a strpění.

Odpovídá za evidenci a zveřejňování záměrů města prodat ze svého majetku na úřední desce, včetně zveřejnění na internetových stránkách města. Vypracovává a zajišťuje uzavření smluv o převodu a výpůjčce movitého majetku.

Evidence pozemkové agendy a komplexní inventarizace pozemků v majetku města Žatec, inventarizace KPS.

Zajišťuje agendu na uzavírání smluv na věcná břemena na nemovitostech města i pro město Žatec. Evidence a sepisování Dohod o přičlenění honebních pozemků (dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších přepisů). .

Jana Totzauerová

Role v org. struktuře