Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

JUDr. Alena Hornátová

 

  • v přenesené působnosti předsedá přestupkové komisi a vykonává státní správu na úseku přestupků, mimo přestupků svěřených tímto organizačním řádem nebo zákonem do působnosti jiného odboru úřadu nebo jiného orgánu města,
  • vede správní řízení podle § 5 občanského zákoníku,
  • v samostatné působnosti zastupuje město v právních věcech před soudy a jinými institucemi,
  • poskytuje právní pomoc odborům městského úřadu,
  • vypracovává a vyjadřuje se k právním dokumentům (smlouvy, vyhlášky města, žaloby apod.),
  • vypracovává stanoviska k právním otázkám pro potřeby města a jeho orgánů,
  • zodpovídá za úplnost a evidenci smluv uzavíraných městem z hlediska právních náležitostí předepsaných zákonem,
  • vede správní řízení a ukládá pokuty v samostatné působnosti obce dle § 58 zákona o obcích na základě svěření působnosti radou města dle § 102 odst. 2 písm. k) zákona o obcích.
  • ukládá pokuty v blokovém řízení za přestupky v působnosti odboru a komise pro projednávání přestupků.

 

JUDr. Alena Hornátová

Role v org. struktuře