Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Marta Rajkovová

 

Výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících, výkon státní správy v souladu se zákonem o vyvlastnění. Výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona. Poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. b), c) stavebního zákona. Výkon speciálního stavebního úřadu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Výkon státní správy dle příslušných ustanovení školského zákona, v oblasti svěřené činnosti.

 

Marta Rajkovová

Role v org. struktuře