Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mgr. Vladislav Hána

 

Výkon státní správy a státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, zejména

  • vedení registru silničních vozidel
  • rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru
  • přidělování silničním motorovým vozidlům registrační značky a přidělování tabulky s registrační značkou
  • vydávání osvědčení o registraci a technického průkazu silničního vozidla nebo technického osvědčení silničního vozidla
  • provádění zápisů a výmazů zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
  • rozhodování o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
  • provádění zápisů údajů v technickém průkazu silničního vozidla.
  • odnímání při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technického průkazu silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu.
Mgr. Vladislav Hána

Role v org. struktuře