Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pavol Melicherčík

 

Projednávání přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • dle § 23 – část přestupků na úseku dopravy a silničního hospodářství
  • dle § 46 – přestupky týkající se působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství (např. neodevzdání řidičského průkazu atd.)

Projednávání přestupků a správních deliktů dle ustanovení § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Projednávání přestupků a správních deliktů dle § 16 a § 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Projednávání přestupků a správních deliktů dle ustanovení § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zajištění odborné a metodické pomoci Městské polici Žatec v oblasti řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v blokovém řízení.
Projednávání správních deliktů podle § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad.

Pavol Melicherčík

Role v org. struktuře

Odbor dopravně správních agend - Přestupková agenda