Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Petr Jelínek

 

Zajišťuje komplexní agendu prodeje a nájmů objektů, bytů a nebytovou agendu. Inventarizace objektů, prodej objektů a nabývání objektů. Evidence žádostí o koupi nemovitosti – objektů, nebytových prostor a bytů.

Realizuje prodej nemovitostí – bytových domů, bytových a nebytových jednotek s příslušnými pozemky v majetku města dle zásad zastupitelstva a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vypracovává kupní smlouvy dle platných zásad a návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Zpracovává návrhy záměrů prodat bytové domy, bytové jednotky, nebytové jednotky. Prověřuje nájemce bytů před schválením záměru prodat a před realizací prodeje bytových jednotek a podává návrh na případné vyřazení bytové jednotky z prodeje (spolupráce s evidencí obyvatel, městskou policií, správci a bytovou komisí). Zastupuje město ve společenství vlastníků bytů. Je tajemníkem bytové komise. Eviduje a vyřizuje žádosti související s užíváním bytů. Kontroluje užívání bytů v součinnosti s Městskou policií Žatec a se správci bytového fondu. Vypracovává výpovědi z nájmu bytu, výzvy k vyklizení a dohody o ukončení nájmu bytu.

Vede dohled nad plněním podmínek smluvních vztahů s realitními kancelářemi (správci bytového fondu). Vede dohled nad plněním plánů investic a oprav ve spolupráci se správci objektů.

Vede agendu nájemních smluv uzavřených mezi městem a organizacemi zřízenými městem a zpracovává návrhy a vede evidenci podnájemních smluv a výpůjček včetně evidenčních listů. Eviduje a vyřizuje žádosti o umístění cizího zařízení na objektech v majetku města. Součinnost se správci objektů, právním zástupcem města ve věci žalob na vyklizení nebytových prostor. Vypracovává dohody o ukončení nájmu nebytových prostor a bytů. Zpracovává návrhy záměrů města pronajmout nebytové prostory ve smyslu usnesení rady č. 405/1999.

Odpovídá za evidenci a zveřejňování záměrů města prodeje a nájmů objektů, bytů ze svého majetku a nebytových prostor na úřední desce, včetně zveřejnění na internetových stránkách města.

 

Petr Jelínek

Role v org. struktuře