Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vanda Pavelková

 

Zajišťuje komplexní agendu nájmů pozemků. Eviduje a sepisuje nájemní smlouvy zahrádek, zahrádkových kolonii, pozemků k zemědělské výrobě a ostatních pozemků (zastavěné plochy, plochy pro sport a podnikání). Vyřizuje agendu nabývání pozemků od státu, historického majetku města dle zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů a majetkoprávních nesouladů nemovitostí.

Spolupracuje s katastrálním pracovištěm, pozemkovým úřadem a pozemkovým fondem při zpracování podkladů o historickém majetku a při zpracování srovnávacího sestavení a identifikace pozemků. Zpracovává podklady a žádosti o záznam do katastru nemovitostí. Zpracovává podklady a žádosti o nabytí pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Eviduje a navrhuje řešení majetkových nesouladů a zpracovává podklady pro jejich odstraňování nájmem, prodejem, směnou, případně návrhem na dodatečné projednání dědictví.

Eviduje žádostí a odpovídá za vyřizování žádostí dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizování restitučních nároků dle příslušných zákonů, včetně podkladů pro finanční náhrady ve věci restitučních nároků dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (schválení a sepsání dohody o vydání majetku).

Kontroluje dodržování a navrhuje aktualizaci tržního řádu. Zajišťuje agendu užívání veřejného prostranství, povolování cirkusů a lunaparků na veřejném prostranství včetně vybírání nájemného a zajišťuje smlouvy pro natáčení filmů. Zúčastňuje se jednání a vyjadřuje se za město ve věci pozemkových úprav.

Vanda Pavelková

Role v org. struktuře