Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vratislava Kopřivová

 

Výkon státní správy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek:

 • působnost dopravního úřadu v oblasti taxislužby a městské autobusové dopravy.

Výkon státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:

 • pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel
 • provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • stanovení po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci.

Výkon státní správy a státního dozoru dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:

 • rozhodování o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vydávání osvědčení k provozování stanice měření emisí.

Výkon působnosti silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:

 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
 • projednávají správních deliktů podle § 42a a 42b ve věcech dálnic a silnic podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu s výjimkou správních deliktů podle § 42a odst. 2 až 4 a § 42b odst. 2, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad,
 • uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům a závazných stanovisek v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad
 • rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Zajištění financování městské autobusové dopravy v Žatci, financování ostatní dopravní obslužnosti, financování oprav a změn dopravního značení na místních komunikacích v Žatci a místních částech, vedení účetní agendy a úhrada faktur odboru a části kapitoly 710. Zajištění likvidace autovraků (dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).

Vratislava Kopřivová

Role v org. struktuře

Odbor dopravně správních agend - Silniční doprava a BESIP