Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Yveta Šťastná

 

Vedení účetní agendy odboru a úhrada faktur. Odpovědnost za hospodaření části kapitol 709, 710, 714, 715, 716, 719 a 739, odpovědnost za ekonomické záležitosti odboru a čerpání havarijního fondu města. Zajišťování úkolů vyplývajících ze Zásad o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území města Žatec a jeho místních částí. Inventarizace majetku města v části rozvoje města. Spolupracuje s architektem města.

Poskytuje územně plánovací informace dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vydává vyjádření za Město Žatec jako vlastníka nemovitostí ve správním řízení podle stavebního zákona případně vyvlastňovacího zákona.

Spolupracuje se společností Technická správa města Žatec, s.r.o. na zabezpečení úkolů, správ a agend na majetku města.

Zabezpečuje na městských pozemcích údržbu veřejné zeleně (dendrologické posudky, ořezy a kácení dřevin, nová výsadba, květinová výzdoba, chmelnička), městský mobiliář, fontány, údržba hřbitova, údržba a opravy autobusových zastávek, zábradlí apod. Provádí evidenci v pasportu veřejné zeleně. Zajišťuje údržbu u nově vybudovaných dětských hřišť dle norem EU, ve spolupráci se správcem těchto hřišť (např. opravy, reklamace, provozní kontroly, hlavní roční kontroly apod.).

 

Yveta Šťastná

Role v org. struktuře