město Žatec
Královské město

Žádosti a formuláře

Dotační tituly Ústeckého kraje

WWW ústeckého kraje - odkaz
(seznam titulů uveden v dolní části stránky pod novými dokumenty)
 

 Finanční odbor

Dotační řízení 2022

Město Žatec, v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2022, přijímá Žádosti o dotace z rozpočtu města pro rok 2022, a to sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti, důchodce a zdravotně postižené občany v rámci žateckého regionu. Formulář žádostí je možno vyzvednout na informacích MěÚ Žatec, na finančním odboru MěÚ Žatec nebo na stáhnout na webových stránkách Města Žatce. Řádně vyplněné žádosti odevzdejte v termínu do  28. 2. 2022 v podatelně MěÚ Žatec.  

Podpora akcí od Komise pro kulturu a cestovní ruch bude ve větší míře směřována na víkendové akce v létě, které budou předcházet termínu Dočesné 2022 a budou po schválení podpořeny propagací pod hlavičkou "Chmelové léto". Kontakt pro případné dotazy ohledně podpory akcí od Komise pro kulturu a cestovní ruch: schellova@mesto-zatec.cz.

 Odbor dopravně správních agend

 

 Odbor místního hospodářství a majetku

 

 Odbor sociálních věcí

 

Dotační řízení - Komunitní plánování

 

Dotační řízení 2020:

 

Domov pro seniory a pečovatelská služba

 Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí

Doporučujeme využít vzorový formulář žádosti o koordinované závazné stanovisko, kde obdržíte souhrn dotčených orgánů státní správy (úřadu územního plánování, odboru dopravně správních agend, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, vodoprávního úřadu a památkové péče ). Bližší informace o rozdílu mezi koordinovaným a koordinovaným závazným stanoviskem naleznete zde

 

Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče

 

Ochrana přírody a krajiny

 

Památková péče

 

Úřad územního plánování

 

Vodní hospodářství
Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší

 

Rybářství, myslivost, lesní hospodářství a veterinární správa

 Kancelář úřadu

 

 Odbor správních činností, živnostenský úřad
 

Odbor správních činností

 

Živnostenský úřad

 Odbor rozvoje města

Program regenerace a Fond regenerace

Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky) o finanční příspěvky z: 

Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek pro rok 2023 a z Fondu regenerace Města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec na rok 2023.

Termín pro podání dotazníků: nejpozději do 27. 10. 2022, místem podání je podatelna Městského úřadu Žatec.

Termín pro podání žádostí (týká se pouze těch žadatelů, kteří podali do termínu 27. 10. 2022 dotazník): nejpozději do 31. 1. 2023, místem podání je podatelna Městského úřadu Žatec.

Bližší informace k Programu regenerace i Fondu regenerace: Městský úřad Žatec, Odbor rozvoje města, dotace, Ing. Venuše Smollenová, email: smollenova@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 129, nebo na www.mesto-zatec.cz (sekce Žádosti a formuláře – odbor rozvoje města).

 

Program regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek

 

Fond regenerace Města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec

 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí "Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji - 4. výzva"

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz