Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2018

08. Nemocnice Žatec, o.p.s. - účelová neinvestiční dotace

09. Prodej pozemku p. p. č. 4614-72 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

10. Prodej pozemku p. p. č. 4614-74 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

11. Prodej pozemku p. p. č. 4614-75 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

12. Prodej pozemku p. p. č. 4614-76 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

13. Prodej pozemku p. p. č. 4614-77 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

14. Prodej pozemku p. p. č. 4614-78 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

15. Prodej pozemku p. p. č. 4614-79 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

16. Prodej pozemku p. p. č. 4614-80 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

17. Prodej pozemku p. p. č. 4614-81 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

18. Prodej pozemku p. p. č. 4614-84 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

19. Prodej pozemku p. p. č. 4614-87 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

20. Prodej pozemku p. p. č. 4614-88 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

21. Prodej pozemku p. p. č. 4614-89 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

22. Prodej pozemku p. p. č. 4614-90 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

23. Prodej pozemku p. p. č. 4614-91 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

24. Prodej pozemku p. p. č. 4614-92 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

25. Prodej pozemku p. p. č. 4614-93 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

26. Nabytí části pozemku p. p. č. 7145 a části pozemku p. p. č. 7146-4 v k. ú. Žatec do majetku města

27. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 - p. p. č. 4118-2 a 4121-2 k. ú. Žatec

28. Rozpočtové opatření - Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec

29. Rozpočtové opatření - Architektonická soutěž - Havlíčkovo náměstí, Žatec

30. Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace Města Žatce na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter MPR a MPZ

31. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce

32. Závěrečný účet Města Žatce za rok 2018 a Roční závěrka

33. Závěrečný účet DSO Mikroregion Nechranicko za rok 2018

34. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

35. Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci - ZŠ, nám. 28. října 1019, Žatec

36. Rozpočtové opatření – ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019

37. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

38. Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci - konvektomat a el. varný kotel MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

39. Návratná finanční výpomoc na projekt ICT a komunikace z 4. MAS Vladař - IROP - Přírodní vědy názorně - ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

40. Návratná finanční výpomoc na projekt ICT a komunikace z 4. MAS Vladař - IROP - Moderní trendy do výuky jazyků - ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

41. Změna zřizovací listiny - Městské divadlo Žatec

42. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

43. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

44. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaná informace na jednání:

Informace HP-Pelzer