Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Představení architektonická studie „Obnova kulturní památky městského divadla v Žatci, Dvořákova č. p. 27 a č. p. 30“

06. Vystoupení veřejnosti

07. Kontrola usnesení zastupitelstva města

08. RK SERVO spol. s r.o. - žádost o ponechání VH 2018

09. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2018 do rozpočtu r. 2019

10. Dotace sportovním organizacím pro rok 2019

11. Zápis z jednání finančního výboru

12. Agentura pro sociální začleňování - Memorandum o spolupráci

13. Pravidla pro pořizování změn ÚP Žatec

14. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019

15. Regenerace bývalého průmyslového objektu papíren v Žatci - podání projektové žádosti

16. Rozpočtové opatření - Revitalizace a doplnění parků v Žatci

17. Rozpočtové opatření - Revitalizace Hošťálkova náměstí v Žatci

18. Rozpočtové opatření - Stadion FK Slavoj Žatec - vybudování tribuny a zastřešení její části

19. Předkupní právo na pozemky p. p. č. 4514-41, p. p. č. 4515-42 a p. p. č. 4515-46 v k. ú. Žatec

20. Nabytí nemovitostí zaps. na LV 11681 pro obec a k. ú. Žatec

21. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

22. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

23. Usnesení a závěr