Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Představení architektonická studie „Obnova kulturní památky městského divadla v Žatci, Dvořákova č. p. 27 a č. p. 30“

06. Vystoupení veřejnosti

07. Kontrola usnesení zastupitelstva města

08. RK SERVO spol. s r.o. - žádost o ponechání VH 2018

09. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2018 do rozpočtu r. 2019

10. Dotace sportovním organizacím pro rok 2019

11. Zápis z jednání finančního výboru

12. Agentura pro sociální začleňování - Memorandum o spolupráci

13. Pravidla pro pořizování změn ÚP Žatec

14. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019

15. Regenerace bývalého průmyslového objektu papíren v Žatci - podání projektové žádosti

16. Rozpočtové opatření - Revitalizace a doplnění parků v Žatci

17. Rozpočtové opatření - Revitalizace Hošťálkova náměstí v Žatci

18. Rozpočtové opatření - Stadion FK Slavoj Žatec - vybudování tribuny a zastřešení její části

19. Předkupní právo na pozemky p. p. č. 4514-41, p. p. č. 4515-42 a p. p. č. 4515-46 v k. ú. Žatec

20. Nabytí nemovitostí zaps. na LV 11681 pro obec a k. ú. Žatec

21. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

22. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

23. Usnesení a závěr